Oppdatert status fra SNO om villreinen

En liten oppdatering på situasjonen når det gjelder villrein på Lufsjåtangen. Den før omtalte simla med GPS sender 189, som lenge har vært i Kvannhøgdin, har mista sin sender. Klaven er funnet, og levert inn til SNO. Senderen befinner seg nå nede i bygda, se kartutsnitt. Denne flokken går fortsatt i Kvannehøgdin, og ble sist observert i går. Den er på knapt 1000 dyr.

Videre kom det 8.mars en flokk tilbake til Lufsjåtangen. I denne flokken er ei simle med GPS sender 217. Denne flokken er nå i Berghovda. Video tyder på at det er mye dyr i denne flokken, kan hende 1000 dyr.

Situasjonen illustrerer de vanskelige beiteforholda inne på Sentralvidda, som trolig er årsaken til at reinen i stor grad holder seg ute på tangene. Det er derfor viktig reinen får mest mulig ro framover.

Med hilsen
Lars Inge Enerstvedt

SNO- Hardangervidda.