Dag Lislien er ordfører i Rollag. (Foto: Laagendalsposten).

Rollag legger opp til tett dialog med hyttefolket

Samarbeid med fritidsbeboerne skaper tillit, trivsel og grunnlag for utvikling i Rollag kommune.

I likhet med mange av kommunene i øvre deler av Buskerud, har også Rollag utviklet seg til en attraktiv  «hyttekommune». Det er mange årsaker til at man har lykkes med det. En av årsakene er sannsynligvis at grunneiere og utbyggere har evnet å inngå forpliktende samarbeide. Et annet viktig bidrag kan være at vi i tidlig fase fikk på plass en ordning for fellesgodefinansiering gjennom bruk av utbyggingsavtaler.

Disse avtalene, der en gitt prosent av tomtesalget blir satt av til infrastrukturtiltak, sikrer kontinuerlig utbygging og forbedring av ulike tiltak som for eksempel stier og løypenett, felles samlingspunkter med ulik fasiliteter, badeplasser, og annet.

Les mer her: