Bildetekst: Lauvhovdjønn er tappet ned, men vil snart fremstå enda finere enn tidligere. Foto lånt fra Facebook. Fotograf Dan Aamlid.

Lauvhovdtjønn blir restaurert

Det har kommet noen reaksjoner på at Lauvhovdtjønn er tappet ned, og at det ikke er så pent i området nå.

NVE, Fylkesmannen og kommunen har gitt tillatelse til å restaurere tjønna slik den opprinnelig var, et vilkår for å gjøre dette var å lage ny damluke.

Målet var at Lauvhovdtjønna skulle være fylt opp igjen i løpet av mai, før det var mye folk i fjellet igjen. Planen var å ta ut 5000 kubikkmeter med jordmasser i vinter og vår, men tela gikk veldig fort etter påske, så bare en tredel av denne mengden ble tatt ut. Det vil tas ut mer jordmasser senere, fortrinnsvis på barfrost med tele.

Bygging av dammen er i gang, og tjønna vil fylles opp så snart dette er gjort. Når uttak av masser er ferdig, vil det lages fiskebrygge og en badeplass, og det vil settes ut mer fisk i tjønna. Målet er at Lauvhovdtjønna skal bli en perle i landskapet, men det vil naturlig nok se litt annerledes ut i anleggsperioden.