(Illustrasjonsfoto)

Har du glemt å fornye sommerkortet?

Da kan du i så fall risikere at bommen på Vegglifjelvegen ikke åpner seg. Vegglifjellvegen Veglag melder at sommerbrikker som ikke er betalt vil bli sperret i løpet av uke 27.

Har du ikke mottatt faktura? Det kan være forskjellige årsaker til at fakturaen ikke har nådd deg. Det kan for eksempel være at du har glemt adresseendring ved flytting.

Hvis du har spørsmål, vennligst ta kontakt på mail til vegglifjellvegen@outlook.com