Forbud mot all vanning på Vegglifjell

Vegglifjell Vann og Avløpsselskap drifter mange av borebrønnene på Vegglifjell. Situasjonen når det gjelder vanntilgang er begynt å bli kritisk i forhold til grunnvannstanden. Den synker for hver dag som går nå. Dette gjør at magasinet av vann som er tilgjengelig i forhold til daglig bruk minker. Denne sommeren er spesiell på mange måter. De eldste her i bygda sier en må tilbake til sommeren 1947 for å finne tilsvarende langvarig tørke.

Derfor: 

FORBYR VI ALL VANNING AV TORVTAK OG PLENER SAMT FYLLING AV ALLE FORMER FOR STAMPER OG JACUZZIER PÅ BÅDE SØRE OG NORDRE VEGGLIFJELL inntil det kommer nedbør som monner noe. 

Dette gjør vi for at alle skal ha tilgang til vanlig forbruksvann. Så får vi krysse fingrene for at det kommer nedbør etter hvert som kan fylle opp igjen grunnvannet.

Med vennlig hilsen VEVAS.