Informasjon til brukerne av avfallscontainerne på Vegglifjell

Numedal Transportservice AS, som er renovatør på Vegglifjell har bedt oss om å presisere hva som kan kastes i avfallscontainerne, og hva som ikke skal kastes der. Dette er ikke sorteringsstasjoner. Her skal det kun leveres tre typer avfall: Vanlig husholdningsavfall (restavfall), papp og papir (gavepapir er restavfall), og glass og metallbokser fra husholdningen. 

Smetter ikke gjenstanden i de runde åpningene på glasscontaineren, skal den leveres som en annen type avfall enn glass og metall.

Det er ikke tillatt å legge avfall på utsiden av containerne. Trevirke, isolasjon, gipsplater og andre typer bygningsavfall, samt maling og annen type farlig avfall skal leveres på Øye Gjenvinningsstasjon, Østsida 483, Veggli. Åpent torsdager fra 14 til 18 (Fra november til februar fra 14 til 16), og én lørdag i måneden. For mer info se rollag.kommune.no.

Med vennlig hilsen

Numedal Transportservice As             Rollag kommune

Astrid (mobil 920 80 203)                     Lars Martin ( mobil 924 26 235)      

2018-07-09T14:44:38+00:00 09/07/2018|

One Comment

  1. Borghild Røraas 18/07/2018 at 09:27 - Reply

    Tilgjengelighet på Gjenvinningsstasjonen er ikke spesiett god for hyttefolket med disse åpningstidene. Vil tro at de fleste besøker fjellet i helgene og at lørdagsåpent mer enn en dag i måneden hadde kanskje vært nyttig. Bor selv i en kommune med mange hytter og her har gjenvinninstasjonen åpent hver lørdag. Her er det stor trafikk av både fastboende og hyttefolk.

    Når det gjelder containere på Vegglifjell savner jeg sortering av plast. En gjenvinningscontainer hadde også vært greit, her kunne vi satt fra oss ting vi ikke trenger men som er fullt brukbare, Dette kunne hentes av andre som hadde nytte av det. Nå risikerer en at dette blir hensatt utenfor containerne. De gamle søppelbuene fungerte på denne måten.

Leave A Comment