Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag skal gjennomføre en fritidsbrukerundersøkelse

By | 2018-08-17T13:53:09+00:00 august 17th, 2018|

Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag skal gjennomføre en fritidsbrukerundersøkelse Eier du, eller er du bruker av ei hytte i Rollag kommune?  Da er du en av våre veldig viktige FRITIDSBEBOERE, og dere er det flere av enn de fastboende. Omstillingsstyret i Rollag kommune har bevilget midler til å en fritidsbrukerundersøkelse. Den skal gjennomføres i høst, og [...]

Ny tverrløype fra Mykstulia til Rustseterområdet er ferdigstilt

By | 2018-08-16T14:04:54+00:00 august 16th, 2018|

Ei glenne i skogen. Nord for Kjerrevollen er det hogd ut trasé til den nye tverrløypa. Ny tverrløype fra Mykstulia til Rustseterområdet er ferdigstilt Vegglifjell Friluftslag har ferdigstilt den nye tverrløypa som går under Mykstulia fra området Persbuseter til myrene sør for Rustseter. Nå gjenstår det bare å merke kryssene. Den observante skigåer fikk med seg [...]

Fiskerapport fra vannene nord på fjellet

By | 2018-08-16T11:07:22+00:00 august 16th, 2018|

Fiskerapport fra vannene nord på fjellet Lurer du på hvordan det står til med fisket nord på fjellet? Vi har lagt ut to rapporter. Du finner dem på denne siden. Annonseinnhold Annonseinnhold Litt historikk Fiskeforvaltningen er et samarbeid med tre sameier: Liset, Devegg og Kråkås sameier. Disse sameiene er er veldig gamle, helt tilbake til [...]

Har du sett sau som er skadet?

By | 2018-08-08T11:14:44+00:00 august 8th, 2018|

Det er mye sau i fjellet. Bildet er fra Killingdalen. Har du sett sau som er skadet? Det er mye sau i fjellet om sommeren og høsten. Hvis du har sett sau som er skadet på utmarksbeite, settes det pris på om du kontakter Rollag Beitelag. Her er kontaktinfo for de ulike beiteområdene: Beiteområde Kontaktperson Tlf [...]

Vegglifjell Friluftslag lager tidligløype fra fjellstua

By | 2018-08-02T15:44:53+00:00 august 2nd, 2018|

Den nye tidligløypa passerer Kråkåsløken Vegglifjell Friluftslag lager tidligløype fra fjellstua Vi kan ikke love at du kan gå på ski på bare rimet. Men du som liker å gå på ski på Vegglifjell har sikkert erfart at det kan være krevende å få til gode skiløyper. Særlig hvis snøen kommer før det er noe særlig tele [...]

Snart er det dugnadstid på Vegglifjell

By | 2018-08-02T14:53:36+00:00 august 2nd, 2018|

Snart er det dugnadstid på Vegglifjell Mange av hytteforeningene, og noen av veilagene arrangerer som vanlig dugnader på høsten. Følg med på Vegglifjell.no for mer informasjon i ukene som kommer. Killingdalen Hytteforening arrangerer sin dugnad lørdag 15.09. Informasjon om dugnaden kommer etter hvert her. Annonse Annonse