Det er mye sau i fjellet. Bildet er fra Killingdalen.

Har du sett sau som er skadet?

Det er mye sau i fjellet om sommeren og høsten. Hvis du har sett sau som er skadet på utmarksbeite, settes det pris på om du kontakter Rollag Beitelag. Her er kontaktinfo for de ulike beiteområdene:

Beiteområde Kontaktperson Tlf
Søre Vegglifjell Åse Otterholt 478 01 654
Nordre Vegglifjell Hans Vidar Bråten 926 08 403
Rollag (vest) Rune Frogner 908 73 166