Fiskerapport fra vannene nord på fjellet

Tekst: Hallgeir Tveiten

Lurer du på hvordan det står til med fisket nord på fjellet? Vi har lagt ut to rapporter. Du finner dem på denne siden.

Annonseinnhold

Annonseinnhold

Litt historikk

Fiskeforvaltningen er et samarbeid med tre sameier: Liset, Devegg og Kråkås sameier. Disse sameiene er er veldig gamle, helt tilbake til ca. 1850.

I 1973 ble det laget en driftsplan for vannene Nordre og Søndre Daggrøtjønn, Rupetjønn, Langevatn og Mjogetjønn. Driftsplanen var en bestilling fra grunneierne i samarbeid med den gang Buskerud Landbruksselskap, Vilt og fiskestellkonsulenten.

I 2004 tok vi tak i deler av denne planen på nytt, spesielt i Nordre Daggrø, og litt senere i Mjogetjønn. Øyvind Aabø og Jan Normark er begge hytteeiere i Votnedalen, og er ivrige fluefiskere med mye kunnskap om forvaltningen. Øyvind var for øvrig med i driftsplanarbeidet i 1973.

Vann som ikke er innbefattet fiskekortordningen.

Søndre og Nordre Kjølevann, Søndre og Nordre Krokvann samt Ljosvann, Størrtjønn, Haugtjønn, Gaupetjønn, Surtetjønn, Ingebjørgstjønn og Austmannbutjønn har valg å stå utenfor fiskekortordningen, og det er dermed ikke salg av fiskekort i disse vannene.