Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag skal gjennomføre en fritidsbrukerundersøkelse

Eier du, eller er du bruker av ei hytte i Rollag kommune?  Da er du en av våre veldig viktige FRITIDSBEBOERE, og dere er det flere av enn de fastboende. Omstillingsstyret i Rollag kommune har bevilget midler til å en fritidsbrukerundersøkelse. Den skal gjennomføres i høst, og vi trenger derfor flest mulig mailadresser. Vegglifjell Friluftslag har spurt om det samme tidligere i sommer, og vi har nå fått tak epostadressene til mer enn 60% av våre medlemmer. Noen av hytteforeningene har også epostadressene til mange av dere, men vi mangler fremdeles epostadressene til mer enn halvparten av dere. Send inn navn, hytteforening, og eventuelt «Ja til å motta nyhetsbrev» på denne linken: http://vegglifjell.no/kontakt-oss/

Med vennlig hilsen Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag