Tilbakemelding fra Rollag kommune om avfallshåndteringen

Det har tidligere i sommer kommet kommentarer angående avfallshåndteringen på fjellet. Rollag kommune har nå kommet med denne tilbakemeldingen til hyttefolket:

Rollag kommune er enige i at åpningstidene på gjenvinningsstasjonen ikke er gode nok. Vi jobber nå med å få på plass en ny gjenvinningsstasjon mer sentralt plassert og med bedre åpningstider. Den er planlagt bygd  med oppstart mai 2019, om dette prosjektet blir godkjent av kommunestyret. Det finnes en butikk i Veggli sentrum som heter Brukt og Bra, hvor det kan leveres inn ting som er fullt brukbare og som de kan selge videre. Det er blitt diskutert mulighet for sortering av plast på fjellet, men foreløpig har vi ikke funnet en god nok løsning på dette. Vi håper situasjonen bedres noe med å ha bedre åpningstider på gjenvinningsstasjonen.