Ta en tur til Baklie, Olhovdmyre og Viersetmyre

Vi fikk en del kommentarer i forrige sesong om at skiløypenettet var for dårlig merka. Det har kommet en del nye løyper de siste åra, og med dem nye kryss. I mange av dem var det ikke skilt. For de som er godt kjent på fjellet, er dette sikkert ikke noe problem. Men for alle nykommerne på fjellet, og de som ikke har så mye erfaring i å være ute i vind og tåke, vil det selvfølgelig føles tryggere når det er godt merka.

Derfor har Vegglifjell Friluftslag nå satt opp 48 nye skilt i 11 forskjellige løypekryss. Vi har fått hjelp av de som er lokalkjente med å navne kryssa mest mulig korrekt etter det som er de historisk mest kjente navnene. I tillegg har vi vært opptatt av å bruke riktig skrivemåte, med den mest vanlige lokale bruken av navnet.

Vi utvida løypenettet inn i Nore og Uvdal kommune i forrige sesong. Helt nord vender løypa ved Roe, litt nord for Dalsetkollen. I kommende sesong vil vi kjøre løypa på begge sider av Dalsetkollen og helt fram til Roe.

Bildetekst: Lengst nord i løypenettet snur du ved Roe, rett nord for Dalsetkollen. Her har vår ellers utmerkede leverandør av skilt kommet i skade for å sette skiløperen opp ned. Vi har allerede fått spørsmål om dette er ei freestyle- (fristil) løype. Til det kan vi kommentere at det er helt fri stilart i alle skiløypene på Vegglifjell. Gå akkurat slik du vil – bare du ikke ødelegger løypene. 

Lenger syd vil det være et kryss ved Dalsettjønne – på det samme stedet som i fjor.

Løypa mot Roe og Dalsetkollen tar av fra den gamle løypa i nærheten av Dalsethaugen, der denne løypa krysser Roevegen. Dette krysset har vi kalt Dalsethaugen.

I retning Veggli Fjellstue er det et kryss som tar av i retning Persbuhaugen. Dette krysset heter Viersetmyre. Og krysset ved hyttefeltet på Persbuhaugen heter altså Persbuhaugen.

Videre mot Veggli Fjellstue er det et kryss ved den nye tverrløypa under – det som vi har fått greie på er det mest korrekte navnet, Baklie. Dette krysset heter Olhovdmyre. Og tar du den nye tverrløypa over Kjerrevollen kommer du til neste kryss, som heter Baklie. Fine navn dette. De passer godt sammen med blå ekstra, skyfri himmel, og appelsin i sekken.

Bildetekst: Helt nord på fjellet passerer du Dalsettjønne.

Vi har også satt opp nye skilt lenger syd. Krysset ved Devegg har blitt flytta de seinere åra, og nå har dette krysset fått sitt skilt.

Den nye tverrløypa i Votnedalen vil bli ferdig til denne sesongen. Langs hovedløypa mellom Veggli Fjellstue og Sundtjønn heter det nye krysset Gverset, mens krysset inne i Votnedalsrunden heter Kråkås.

Løypa ble lagt litt vekk fra myrene nord for Nordre Kjølvann før forrige sesong. Og med det ble det et nytt kryss. Her fant vi ikke noe naturlig navn, men vi peker bort til det store krysset ved Nordre Kjølvann – 200 meter lenger syd.