Hyttebrukerundersøkelse for Vegglifjell og Rollag

Kjære hytteeier- og bruker.

I høstferien sender Rollag Næringsforening og Vegglifjell Friluftslag ut HYTTEBRUKERUNDERSØKELSEN for Vegglifjell og Rollag.

Det er første gang det gjennomføres en så omfattende kartlegging, og målet er å finne ut hva som er viktig for at hyttefolket trives på fjellet og fortsatt skal trives fremover.

Flere organisasjoner har vært, og er involvert for å få en profesjonell gjennomført undersøkelse. Dette er Rollag Næringsforening, Vegglifjell Friluftslag (inkludert alle hytteeierforeningene på fjellet), Rollag kommune v/Omstillingsstyret og Østlandsforskning.

Undersøkelsen sendes ut til de i overkant av 1000 hytteeierne vi har epostadressen til, og i tillegg legger vi en link til undersøkelsen på www.vegglifjell.no for at så mange som mulig av brukerne og besøkende på fjellet også svarer.

Svarene dere gir i undersøkelsen vil bli benyttet som ett av flere grunnlag for fremtidig næringsutvikling og f.eks. investeringer i infrastruktur på fjellet.

Vi håper dere vil hjelpe oss å svare på undersøkelsen.

Med ønske om en flott høstferie og på forhånd takk!

Ved spørsmål om undersøkelsen, kontakt Rollag Næringsforening ved Liv på tlf. 917 86 649.