Kråkås: Den nye løypa fra Kråkås til Gverset krysser en hyttevei. Her har vi satt opp et skilt for å markere veikryssing.

Små og store ting før skisesongen – del 3

Del 3 i artikkelserien om små og store ting før skisesongen handler om sikringstiltak.

De som har passert Lauvhovd de siste ukene ser at det er gravd dypt tvers over veien. Arbeidet med å bygge kulvert er i rute. Vi har ikke møtt på noe uforutsett så langt. Det planlegges å støpe fundamenter i slutten av denne uka, eller tidlig i neste uke. Deretter kan monteringen av selve kulverten begynne. Vi håper fremdeles å være ferdig med hele jobben i månedsskiftet.

Steintjønnrunden: Her har løypa blitt lagt i en sving, og veikryssinga er lagt litt lenger ned i terrenget enn tidligere. Denne veien er opp til det nye hyttefeltet, og det er ikke mye trafikk her. Vi har allikevel satt opp et skilt, siden skiløperne kan ha ganske stor fart her.

Vegglifjell Friluftslag har ferdigstilt merkingen av skikryss, og håper nå at alle både nye og gamle kryss er skiltet på en slik måte at alle finner fram dit de skal. Vi har i tillegg satt opp to nye skilt som markerer veikryssinger: Ett ved Kråkås, og ett på Steintjønnrunden.

Skiløypa ned fra Veggli Fjellstue krysser veien inn til det nye hyttefeltet i Mykstulia. Det er ikke stor trafikk inn til dette hyttefeltet, men skiløperne har ganske stor fart forbi dette krysset. Vi kommer derfor til å sette opp alpingjerder som ei sluse i overkant av dette krysset i kommende sesong. Det er ikke avklart med Vegglifjell Løypeteam om de kommer til å kjøre rundt gjerdet, eller om de vil «åpne og stenge porten» hver gang de passerer. Uansett henstiller vi alle som passerer til å se til at gjerdene blir stående etter hensikten. Det viktigste er å redusere farten på de som kommer nedover løypa.

Mykstulia: Her vil vi sette opp alpingjerder i ei sluse. Vi henstiller alle skiløpere til å se til at gjerdene blir stående slik at hastigheten på skiløperne blir så lav som mulig før veikryssinga.