Hyttefolket på Vegglifjell er tradisjonelle fritidsbrukere

Er hyttefolket på Vegglifjell tradisjonelle eller moderne fritidsbrukere? Dette var ett av mange temaer som ble diskutert ivrig under presentasjonen av hyttebrukerundersøkelsen tirsdag denne uka.

Den foreløpige rapporten fra Østlandsforskning viste i alle fall at det er de tradisjonelle friluftsaktivitetene som står hyttefolket nærmest. 90% av de som svarte på undersøkelsen mener at skiløyper er svært viktig. Samtidig synes 95% at skiløypene er bra eller meget bra. Og halvparten bruker Vegglifjell.no for å hente informasjon.

Det var en lydhør forsamling, hovedsakelig bestående av næringsdrivende, som hørte på og diskuterte presentasjonen fra Merethe Lerfald fra Østlandsforskning på Veggli Vertshus.

Om hyttefolket er moderne eller tradisjonelle ble ikke helt konkludert. Og definisjonen er heller ikke helt entydig. Men blant de ca. 400 som hadde besvart hele undersøkelsen, var det en tydelig dreining i retning av det tradisjonelle.

På spørsmålet om hvor viktig det er å ha fritidsbolig i Rollag kommune var avstand til hjemmet, stillhet og ro, og tidlig snø de tre svarene som scoret høyest.

Preparerte skiløyper, fotturmuligheter og nærhet til høyfjellsområder er viktig for hyttefolket på Vegglifjell. Bare en liten andel har tilknytning til området, noen flere har familie eller venner som har hytte i nærheten, men ganske mange (ca. halvparten) mener at ei hytte på Vegglifjell er en god investering. En like stor andel anser det som viktig å kunne ha kontakt med kontoret, og arbeide fra fritidsboligen.

Ikke uventet blir høystandardhyttene brukt mer enn lavstandardhyttene. Og hyttene på Vegglifjell blir mye brukt. Gjennomsnittlig 45 brukerdøgn i vintersesongen, og 26 i sommersesongen. I tillegg handler mange matvarene i Veggli. Ca. 40% ved helgebesøk, og nesten halvparten ved lengre opphold. Og de fleste er godt fornøyd med vareutvalget. På spørsmålet om det er noe folk savner, var det ett svar som skilte seg ut. Og, ja, du gjettet riktig: Vinmonopol. I tillegg er det mange som ønsker seg en sportsbutikk.

Vi hevdet innledningsvis at hyttefolket på Vegglifjell i stor grad er tradisjonelle hyttebrukere. Selv om mange har moderne fritidsboliger, er det de tradisjonelle aktivitetene som er viktigst. Folk drar på hytta for å slappe av og kose seg, og gå turer. Folk bruker helst skiløypene på vinteren – en av fem går helst på ski utenfor løypene. Preparerte skiløyper blir betegnet som svært viktig, og samtidig mener et stort flertall av respondentene (95%) at skiløypene er bra eller meget bra.

Nesten halvparten mener at tilbudet av tidligskiløyper er dårlig. Samtidig mener ca. 20% av respondentene at dette er svært viktig. Det jobbes med å forbedre dette tilbudet. Østlandsforskning nevnte i denne forbindelse at det er et potensiale for kommersiell virksomhet, blant annet med utleie av varme senger hvis man har et godt tilbud av tidligskiløyper.

Samtidig går folk på tur om sommeren. Ca. en av fem bruker fjellet til sykling. Både stinettet, og merking av det, og sykkeltilbudet har potensiale for å bli forbedret i følge en del respondenter. Dette er notert hos Vegglifjell Friluftslag, som jobber med å forbedre tilbudene.

Det er høy byggeaktivitet på fjellet. Samtidig oppgir omtrent 30% at de planlegger å pusse opp eller fornye hytta. De lokale håndverkerne er foretrukket for å gjøre disse jobbene, noe som har et betydelig potensiale for lokale bedrifter.

På spørsmålet om kontakten med kommunen svarer et godt flertall (over 60%) at de svært fornøyd, eller godt fornøyd. De fleste kontakter kommunen angående byggesaker. Og for lokalbefolkningen må svarene som ble gitt på spørsmålet om hyttefolket ønsker å bidra lokalt være noe skuffende. Halvparten svarer: Nei, ønsker å ha fri.

Men, det finnes mange med betydelig kompetanse på fjellet. Og selv om mange er tydelige på at de ikke vil delta, vet vi også at det er mange som bidrar i aktiviteter som kommer både hyttefolk og næringsliv til gode.

Merethe Lerfald presenterte hovedfunnene i spørreundersøkelsen. Den er ikke ferdigstilt, og det kom opp en del problemstillinger under presentasjonen som skal analyseres nærmere. Derfor kan vi vente oss flere godbiter om hyttefolkets ønsker og preferanser i tida framover.

Samtidig vil styringsgruppa for undersøkelsen og styret i Rollag Næringsforening sette seg ned før jul for å definere hvordan funnene som er gjort skal brukes videre. Man ser for seg at det settes ned arbeidsgrupper som jobber videre med å realisere de prosjektene som blir pekt ut til å ha størst potensiale.