Vegglifjell ligger på regresjonslinja

Og du innrømmer glatt at du ikke vet hva regresjonslinje er for noe? Da er du sikkert ikke alene. Men vår innleide forsker fra Østlandsforskning hevder altså det. Og i denne sammenhengen betyr det noe slik som sammenhengen mellom kjøreavstand fra Oslo og snømengde, eller lengden på vinteren. Og her er altså Vegglifjell på linja. Eller innafor som vi velger å tolke det.

I en reportasje i Aftenposten vises det til en analyse foretatt av NVE om snømengder, og avstander til der folk bor.

Reportasjen forteller blant annet følgende:

Alle som kjenner geografien i Sør-Norge, vet at man ikke kan få i pose og sekk. Å kjøre til en hytte i Oslo-marka tar kanskje bare 15–20 minutter, men til gjengjeld er skisesongen kort og ustabil. På en støl midt i Jotunheimen er sesongen lang, men reiseveien mildt sagt kronglete.

Det perfekte hytteområdet ligger selvsagt et sted mellom disse ytterpunktene, men hvor? Det har jeg forsøkt å finne ut.

Snøkart for hele landet

Ingen vet eksakt hvor dyp snøen er på ethvert punkt i Norge til enhver tid, men snøkartene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Meteorologisk institutt har de beste landsdekkende estimatene som finnes.

Fordi det er store variasjoner fra år til år, anbefaler NVEs snøforsker Tuomo Saloranta å se på gjennomsnittet over en periode på 30 år. Det gir et mer fullstendig bilde.

Et annet viktig moment er at det kan være betydelige variasjoner i snømengde i samme fjellområde. Dersom man tar utgangspunkt i ett enkelt punkt på kartet, kan utslagene bli vilkårlige.

Løsningen er derfor denne: Antallet snødager oppgis i fire ulike høydeintervaller for hvert fjellområde.

Det perfekte hytteområdet ligger selvsagt et sted mellom disse ytterpunktene, men hvor?

Det kan være på Vegglifjell. Vi ligger iallefall på regresjonslinja.