Forsinket ferdigstilling av kulverten ved Lauvhovd

Den nye kulverten ved Lauvhovd skulle være ferdigstilt i god tid før vintersesongen startet. Det blir den dessverre ikke. Og det er fremdeles uklart når vår leverandør klarer å ferdigstille dette prosjektet.

Vegglifjell Friluftslag beklager dette sterkt overfor brukerne av området. Vi er fullstendig klar over at dette vil føre til utfordringer fremover, både for de i bil, de på beina og de på ski.

Vi ber alle som ferdes i dette området om å være ekstra varsomme når de ferdes i eller langs veien, eller krysser den på ski.