Anbud for løypekjøring på Vegglifjell

Anbudet for løypekjøring på Vegglifjell går ut etter denne sesongen. Vegglifjell Friluftslag ønsker derfor å komme i kontakt med potensielle bidragsytere og tilbydere.

Løypenettet på Vegglifjell består av 74 kilometer maskinpreparerte løyper og 33 kilometer løyper som kjøres med lett utstyr. Behovet kan endre seg noe fremover.

Vi ber eventuelle interessenter ta kontakt med oss for et forhåndsmøte. Send en mail til arild.finstad@ebnett.no snarest, og senest innen 06.03.