Nå går skiløypa under veien ved Lauvhovd

Veikryssinger er en utfordring i mange hyttedestinasjoner. Slik er det også på Vegglifjell. Etter å ha gjort en analyse av hvilke veikryssinger som er mest utfordrende, bestemte Vegglifjell Friluftslag i fjor at det skulle bygges en kulvert under hovedveien ved Lauvhovd.

Arbeidet startet i fjor høst, og planen var selvfølgelig at dette prosjektet skulle være ferdig før vinteren kom. Samtidig var prosjektet basert på gjenbruk av betongelementer for å få ned prisen. Og her støtte vi på utfordringer som gjorde at prosjektet ble noe forsinket.

Men nå har altså tråkkemaskinen dyttet snø inn i kulverten, og laget skiløyper der for aller første gang. Vi beklager de utfordringer som utsettelsen har skapt, men håper at alle blir fornøyde med at ett av hindrene i skiløypene nå er fjernet. Vi takker også Nore Fjelldrift for samarbeidet, og for at de har stått på for å finne alternative løsninger så raskt det har latt seg gjøre. Nå er det altså mulig å kjøre over brua, og gå på ski under. Finpussen av arbeidet blir gjort når snøen har forsvunnet.