Innkalling til årsmøte 2019

Tid: TORSDAG 18.04.2019 kl. 15:00 til kl. 17:30

Sted: Veggli Fjellkirke

Agenda

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

2. To til å skrive under protokollen

3. Årsberetning 2018

4. Regnskap 2018

5. Budsjett for 2019

6. Innkomne saker og saker som styret fremmer.

7. Valg                                          

Innkalling og sakspapirer ligger ute på våre hjemmesider under «Lag og Foreninger» www.vegglifjell.no senest den 18. mars.

På årsmøtet vil både daglig leder i Friluftslaget og en representant Hytteforeningenes Fellesråd komme og si noen ord.

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.