Kun husholdningsavfall i containerne

Vi har fått et bilde tatt ved avfallscontainerne på Nordre Vegglifjellvei i går. Det viser blant annet et trekk til en Jacuzzi som står ved en av containerne.

Derfor tok vi kontakt med Numedal Transportservice, som tømmer avfallet her. De ga oss følgende tilbakemelding:

Dette er helt klart ikke «innafor» det kommunen har bestemt at hytteeiere kan levere i containeren. Her kan det bare leveres det som vi definerer som vanlig husholdningsavfall.  Selv om dette overtrekket er restavfall (ikke spesialavfall eller farlig avfall), så skulle det ha vært levert på sorteringsstasjonen.

Når det gjelder det å legge ting på utsida, så hadde det vært fint med en påminnelse. Det ene er at det ikke er lov til å sette fra seg el-avfall eller farlig avfall som maling etc. Dette kan også være et problem i forhold til brøyting rundt container.  Det andre er at mange ikke sjekker ledig kapasitet. Det er som oftest ledig plass i de containerene som står i ytterkant (nederst).