Bildetekst: Det er lenge siden togene stoppet på Rollag stasjon. Nå huser stasjonen Numedals eneste mikrobryggeri.

Numedal Stasjons Bryggeri – mikrobryggeri på Rollag stasjon

På vei oppover Numedal passerer man Djupdal og Numedal kro. Her vider dalen seg ut, Numedalslågen flyter rolig og bredt. Litt lenger opp går veien inn til Rollag sentrum. Vi passerer den nedlagte fabrikken til Kongsberg Automotive, kjører over Lågen, og der framme ligger den nedlagte Rollag stasjon.

Enkelte lett ondskapsfulle tunger med urbane tilbøyeligheter vil kanskje hevde at det hviler en slags Twin Peaksaktig stemning over dette stedet. Her er det merkelig stille. Knapt et menneske å se. Vegglifjell.no sin utsendte, med tilhold i metropolen litt lenger ned i dalen, opplever derimot en harmonisk bygdekommune som huser omtrent 1500 sjeler. Her er det fred og fordragelighet. Her er det samhold i et lite bygdesamfunn. Rett overfor den nedlagte stasjonen finner vi kommunehuset. Man trenger ikke et stort og prangende kommunehus med tårn eller andre herligheter for å administrere disse 1500 menneskene. kommunehuset med sine to beskjedne etasjer harmonerer godt med den lille kommunen. Her inne sitter sikkert både ordfører og rådmann. Hvor mye av tiden sin de bruker på å fundere over om hytteeierne får nok igjen for eiendomsskatten de betaler inn til kommunen, eller om de har mer enn nok med å finne ut hvordan de skal klare å oppfylle kravene kommunen har til å levere de såkalte basistjenestene, vites ikke. Og det skal vi ikke skrive om her. Det er nok stoff til en eller flere andre artikler.

Bildetekst: Kjetil Torsrud er bryggeribestyrer på Rollag stasjon. 205 meter over havet.

På perrongen til den nedlagte Rollag stasjon møter Vegglifjell.no Kjetil Torsrud. Kjetil er daglig leder i NSB, eller Numedal Stasjons Bryggeri AS, som det egentlig heter. Vi har fått kommentarer fra enkelte filologer som viser til at navnet inneholder en skrivefeil. Og det er for så vidt riktig. Men i egennavn har man en viss kunstnerisk frihet til å utforme det slik man ønsker. Akkurat som i Kongsberg Gruppen. Men det er en helt annen sak.

Og det var kanskje ikke så dumt å bruke forkortelsen til vårt nasjonale tog- og jernbaneselskap når man skulle døpe ølbryggeriet. Det ble i alle fall lagt merke til av daværende NSB, som tok turen til Rollag og lagde en reportasje om bryggeriet i kundemagasinet sitt. Og nå som NSB (altså det opprinnelige) er en saga blott, kan Kjetil og de andre ølbryggerne i Rollag bruke dette navnet for alt det er verdt.

Og for de som måtte være i tvil: Hvis man ønsker rask avkastning på pengene, og snarlig rikdom bør man ganske sikkert ikke satse på et mikrobryggeri. Kjetil har sammen med de andre i firmaet – Rune Frogner, Geir Hansen-Bergan, Hans Lind, Ingvar Moi og Ellen Nørstegård Tråen lagt ned atskillige timer som reint dugnadsarbeide.

De har bygget opp et flott mikrobryggeri med en teoretisk kapasitet på 45 000 liter øl i året. I 2018 solgte de omtrent en tredjedel av dette. De er inne i sitt sjette år med ølproduksjon, og endelig har både produksjonen, lagringen, distribusjonen og all logistikken forbundet med dette kommet opp på et slikt nivå at de kan begynne å ta seg litt betalt for noe av arbeidet de legger ned.

Bildetekst: Numedal Stasjons Bryggeri produserer 10 forskjellige ølsorter. Her ved fire av dem.

Ellen er den som jobber mest med salg. De har fått veldig fin eksponering blant annet på COOP i Veggli og Veggli Fjellstue. I tillegg selges nå ølet fra Numedal Stasjons Bryggeri AS blant annet på Meny i Sandvika, og det er i nesten alle butikker fra Kiwi på Numedalsveien i Kongsberg til Joker Dagali. NSB er det eneste mikrobryggeriet i Numedal. Det finnes tilsvarende bryggerier i Kongsberg og i Hallingdal. De er ikke konkurrenter, men utfyller hverandre i et marked der de store industrielle bryggeriene selvfølgelig er de største konkurrentene.

Og her er vi kanskje inne ved noe av kjernen for hvorfor det har blitt så stor interesse for øl fra mikrobryggerier. For en som ikke er så bevandret, og ønsker seg noe som har mye kullsyre og glir lett ned, er pils kanskje svaret.

Ølet fra Numedal Stasjons Bryggeri er altså ikke pils. Det er Ale. Kjetil Torsrud forklarer i detalj om urtekoking, koking av humle, om malt, om overgjæring og undergjæring. En ale er altså overgjæret – til forskjell fra pils og lager som er undergjæret. Den har ikke så mye kullsyre, men er rikere på smak enn mange andre ølsorter. Det er kanskje mulig å si at en slik øl er litt mer krevende enn en vanlig pils. Den kan derfor fungere veldig godt til mat og i mat, ifølge Torsrud.

— Byggmalt er base i ølet. I tillegg brukes det noe havre og hvete. Det brukes ikke andre smakstilsetninger, bortsett fra i Hardangervidda, der det brukes einer fra Hardangervidda, og i Nore som har honning, forklarer Kjetil Torsrud.

Numedal Stasjons Bryggeri har nå ti sorter øl i sitt sortiment. Kjetil Torsrud, som bor langt oppe i lia over Rollag sentrum, er som numedøler flest. Her er det ikke snakk om rask ekspensjon, og store vyer for en glitrende fremtid. Produksjonen er basert på solid fagkunnskap om ølproduksjon, og gode tilbakemeldinger fra kundene. Med dette utgangspunktet vokser NSB sakte og sikkert, og er i ferd med å befeste seg som en bedrift som kan skape noe sysselsetting.

Det er lenge siden det siste toget forlot Rollag stasjon. At stasjonsbygningen skulle bli et ølbryggeri var kanskje ikke naturgitt. Men nå er ølet herfra i ferd med å bli et kjent navn, og stasjonen ser derfor ut til å være sikret et videre liv.