Åpent møte om veitrasé Hokksund-Lampeland (Svene)

Vi har fått følgende melding fra Buskerud Næringshage:

Etter engasjement fra politikere og næringsliv, inviterer vi til åpent møte for å drøfte hvordan vi kan jobbe for å få til veitraseen Hokksund/Svene.

Denne veitraseen vil kunne korte ned kjøretiden fra Oslo til Numedal med cirka 20 minutter. Dette ville hatt stor effekt på næringsutviklingen og arbeidslivsmarkedet i dalen!

Målet med møtet er å:

  • Lodde engasjementet
  • Hva er gjort tidligere?
  • Muligheter og hindringer?
  • Hva bør vi gjøre fremover?
  • Hvordan går vi videre?

Del gjerne invitasjonen til alle du kjenner som kan være engasjert i å få dette til.

Sted: Veggli Vertshus

Dato: 3.mai

Kl. 13:00 – 15:00

Velkommen ?

Vennlig hilsen

Buskerud Næringshage AS