Ti på topp i Rollag

Ti på topp i Rollag lanseres i 2019. Konkurranseperioden vil være fra 15.06 til 10.10. Ti på topp er resultatet av Turskiltprosjektet og et samarbeid med Bedriftsidretten. Vi vil komme tilbake med detaljert informasjon om de forskjellige toppene etter hvert som informasjonstavler blir satt opp, og merkingen er ferdig.

Vi kommer også tilbake med mer informasjon om hvordan du registrerer deg som deltaker.

Alle som besøker 10 eller flere ulike turmål får deltakerpremie. Er du 10 år eller yngre eller 70 år og eldre er premiekravet sju ulike turmål. Følgende andre kategorier premieres også:

  • Årets turgåer blir trukket ut blant alle som har oppfylt kravet til deltakerpremie.
  • Årets turbedrift er den bedriften som har flest turer i snitt pr deltaker fra bedriften.
  • Årets turlag i venne- og familieklassen er det laget som har gått flest turer i snitt. (Minst 3 deltagere per lag).
  • Årets turbilde kåres av innsendte bidrag på facebooksiden, nettsiden og bilder på instagram som er merket #tipåtopprollag. Vi ønsker bilder i høy oppløsning.
  • Vi arrangerer også flere konkurranser i løpet av konkurranseperioden.