Hyttebrukerundersøkelsen: Veiforbindelse mellom Søre og Nordre Vegglifjell

En ny veiforbindelse mellom Søre og Nordre Vegglifjell har vært diskutert lenge. Fritidsboligeierne ble bedt om å vurdere hvordan en slik forbindelse vil påvirke bruken av fritidsboligen og området generelt.

Kun 18 prosent av de som svarte mener at en veiforbindelse vil øke områdets attraktivitet i svært stor eller stor grad. Av dem mente 13 prosent mener at veiforbindelsen vil påvirke fritidsboligens attraktivitet i svært stor eller stor grad.

Det har kommet 87 kommentarer. 80 prosent av disse er negative til en slik vegforbindelse, 13 prosent er positive og 7 prosent er usikre på hvilke effekter en slik vegforbindelse vil gi.

De som er negative til denne veiforbindelsen er opptatt av at det vil føre til økt trafikk og medføre ytterligere inngrep i naturen. Eksempler på negative kommentarer:

  • «Dårlig idé, mer enn nok veier»
  • «Dårlig idé, mer enn nok inngrep i naturen allerede. Virker ikke som naturinngrepene vurderes av kommunen ved utbygging.»
  • «En slik vei ødelegger og minsker områdets attraktivitet»

Det kan virke som de som har avgitt positive kommentarer til denne vegforbindelse i stor grad er lokalisert i Søre Vegglifjell, da kommentarene går på tilgang til alpinsenter og Veggli Fjellstue.

Følgende kommentar belyser dette:

  • «Dette vil øke biltrafikken, og jeg tror det vil gjøre området mindre attraktivt for en del. Det er en klar interessemotsetning mellom oss som ønsker minst mulig biltrafikk og de som vil kjøre bil fra hytta på sørfjellet til alpinanlegget. Jeg vil vurdere å selge hytta hvis det blir bilvei mellom sør- og nordfjellet.»

Eksempler på positive kommentarer knyttet til en slik vegforbindelse er:

  • «Da kan vi bruke alpinanlegget»
  • «Dette vil øke attraktiviteten for alle på fjellet. Tilgang til Veggli Fjellstue, skianlegg og høyfjellet. Samt åpne for mye mer spennende turmuligheter sommerstid.»
  • «Enklere kontakt med bekjente med hytter rundt Sundtjønn. Pr. nå over 40 minutters kjøring.»
  • «Tilgjengelighet til høyfjellsområdene blir bedret. Mulighet for å kjøre alpint. Enklere tilgang til aktiviteter nord i fjellet.»

Undersøkelsen viser altså at det er svært delte meninger om en ny veiforbindelse mellom nord og sør vil være bra eller dårlig for Vegglifjell. En stor del av de som har kommentert denne problemstillingen har altså uttrykt seg negativt til dette. På den annen side er dette under 10 prosent av de som har besvart undersøkelsen.