Hvorfor reise til Numedal?

Dette var spørsmålet som ble stilt da Sigrid Oterholm Hoem besøkte Rollag Næringsforening sitt frokostmøte i mai. Sigrid er prosjektleder for Riss/Fortellinger fra Numedal.

Fortellinger fra Numedal er et prosjekt som er initiert av reiselivsaktører i dalen og skal avklare om det grunnlag og interesse for å samle seg for å sette Numedal på kartet som reisemål.

Hva skal vi fortelle verden om Numedal som er interessant og attraktivt for folk utenfor dalen?

Er det noe vi kan samle oss rundt som har plass til mange, som vi føler oss hjemme i og som stemmer godt med hvordan det er her og hvordan vi ønsker å utvikle dalen videre som reisemål?

Hvis vi finner noe vi kan samle oss rundt – hva kan vi gjøre videre for å sette dette ut i livet?

Numedal er uten sammenligning Norges største «hyttekommune» med sine 9 534 hytter per 2019. Det er 1,45 hytter per innbygger.

I Rollag har antall hytter vokst mye de siste 20 årene. En vekst som neppe kan fortsette på samme måte de kommende 20 årene.

Numedal og Rollag/Veggli som reisemål står på et vis i spagaten mellom to av de mest omtalte begrepene innen reiseliv for tiden.

Det kan være fare for overturisme på den ene siden, med for mange hytter, overbelastning, trafikk, og utfordringer for kvaliteten på opplevelsen for innbyggere og fritidsbeboere, og underturisme på den andre siden; for få kommersielle besøkende, begrenset tilbud, dårlig lønnsomhet, lite kapital til å investere og videreutvikle.

Veksten i hyttebyggingen kan ikke følge samme kurve i mange tiår, der det er mange og stadig flere hytter og fritidsbeboere, og samtidig er det et lite utviklet reiselivstilbud og kommersielle overnattingsplasser.

Det er svært vanskelig å finne god og oppdatert inspirasjon og informasjon som gjør at folk får lyst til å reise til Numedal. Uvdal.no er definitivt det beste nettstedet for reiselystne. Presentasjon av dalen på VisitNorway illustrerer problemet.

Det ligger en del produkter og opplevelser, men dersom du forholder deg til visitnorway er det lite å oppleve i Rollag, dessverre. Det er synd, for vi som har vært her vet jo at det skjuler seg mye spennende akkurat her.

Veien videre?

Hensikten er å bli tydeligere på mangfoldet av det som finnes og trekke på ulike ressurser og opplevelser mot ulike målgrupper, på de ulike stedene og i ulike deler av året. De fungerer mer som en visjon og muligheter for historier som kan fortelles og som et utgangspunkt for å finne samarbeidspartner og klynge sammen ulike typer opplevelser.

Numedal er stor som hyttereisemål, men det er forsvinnende lite som reisemål for andre typer besøkende. Derfor må det jobbes systematisk på mange fronter for å løfte Numedal ut av skyggen og frem i lyset.

Norge er kjent for å være et bærekraftig reisemål. Det er et rykte vi må jobbe hver dag for å opprettholde.

For at et reisemål skal være bærekraftig må det også være slik at turisme bidrar til å gjøre reisemålet til et bedre sted å bo og et attraktivt sted å bosette seg på. Det må være kvalitet for de som bor og de som besøker.

Sigrid Oterholm Hoem understreket at Numedal vil være tjent med å få merket som bærekraftig reisemål. Dette er en omfattende prosess, som det vil være hensiktsmessig å gjennomføre for hele Numedal i fellesskap. I de nærmeste månedene vil prosjektete RISS/Fortellinger fra Numedal jobbe med å avklare med politikere og reiselivsaktører om det er vilje til å jobbe videre med dette prosjektet.