Vegglifjell Hytteeierforening inviterer til dugnad LØRDAG 29 Juni

Vi har avtalt med Vegglifjell Friluftslag om å rydde i hovedløypa fra Liset og ned til Votnedalen. Denne strekningen ble i fjor utbedret med bedre underlag, slik at det skal være mulig å få kjørt tidligløyper så fort telen og den første snøen kommer. For å få jevnest mulig underlag er det imidlertid en god del kvister og lignende som det gjenstår å ta for hånd.

Tid:
LØRDAG 29 Juni kl. 10.00. Oppmøte på Fjellstua.
Ta med grenkutter, øks/sag og jernrive hvis du har.
Ta også med termos og noe å bite i, så satser vi på å samles igjen på slutten av dugnaden.
Vi antar ca. 3 timer avhengig av oppmøte.
Vi planlegger også en dugnad i høstferien, antakelig Lørdag 5 Oktober. Mer info kommer
senere.

Vennlig hilsen
styret