Bildetekst: Her, rett på nordsida av Gversetveien så det ut som en svinesti på denne tida i fjor. Nå er sårene i ferd med å gro igjen, og løypa er i ferd med å bli grønn og fin. Slik vil det bli til neste år i de områdene vi jobber nå i sommer og høst.

Arbeid med tidligløypa pågår

Nå i sommer jobbes det med å utvide tidligløypa sørover fra Gversetveien og i retning Nordre Kjølvann. Det har kommet noen henvendelser både til kommunen og til Vegglifjell Friluftslag om hva som skjer.

Styret i Vegglifjell Friluftslag har bestemt at dette prosjektet skal gjennomføres. Arbeidet er søkt om, og godkjent av Rollag kommune. De reaksjonene som kommer går stort sett på at det ikke ser pent ut der det jobbes. Og det er helt riktig. Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Men vi er midt i et anleggsarbeid, der jobben ikke er fullført før skiløypa er grønn og fin og glir inn i terrenget på en naturlig måte.

Vi hadde den samme situasjonen i fjor sommer og høst mellom Gversetveien og Veggli Fjellstue. Der fikk vi kjørt opp skiløyper rekordtidlig, noe veldig mange var glade for. Samtidig jobber vi videre med det visuelle på denne delen av løypa. Seinest i helga var det dugnad her, der det ble ryddet kvist i og langs løypa.

Vi vet det er delte meninger om dette er nødvendig. Vegglifjell Friluftslag er selvfølgelig opptatt av det visuelle. Samtidig er vår oppgave å legge til rette for gode skiopplevelser. Det er en utfordring på Vegglifjell at store deler av skiløypenettet ligger i myr, der det kan være vanskelig å lage løyper selv med relativt store mengder snø, hvis det er lite frost i bakken. Derfor lages det derfor ei løype mellom Veggli Fjellstue og Sundtjønn. Vi håper selvfølgelig at de aller fleste av hyttebrukerne synes dette er et positivt tiltak.