Heimseterrunden i dårlig forfatning

Sykkelkartleggingen som ble gjennomført i juni så etter nye muligheter for sykling. Men vi så også etter det som må vedlikeholdes.

En av de eksisterende rutene som er i dårlig forfatning er Heimseterrunden. Det er mulig å sykle her, men vi ber dere om å være spesielt varsomme ved passering av kloppene som er lagt ut. Her er det en del bord som har gått i stykker. Det betyr også at det høyst sannsynlig er en del andre bord som er svake. I tillegg er mye av den flisa som ble lagt ut i ferd med å bli til jord. Dette betyr at det er tungt og krevende å sykle her.

Vi er nå i prosess for det videre arbeidet etter at kartleggingen er gjort. På Heimseterrunden er det behov for omfattende vedlikehold. Det er dessverre ikke satt av midler til dette i år.