Ti på topp: Ta en tur til Skomakernatten

Ved Sundtjønn finner dere flere av de flotte seterområdene på Vegglifjell. Turen til Skomakernatten starter ved nordenden av Sundtjønn. For å komme hit med bil må du kjøre Søre Vegglifjellvei. Dette er en bomvei. Har du hytte nord på fjellet, er det mulig å komme hit med sykkel via Svartli, og sykkelveien til Svartløk.

Turen til Skomakernatten går vestover over Sundtjønnåe. Den passerer Bakke seter, før den fortsetter oppover granlia. Etter hvert åpner skogen seg, og etter snaue 2 kilometer passeres Deveggnatten. Turen går videre til Skomakernatten, 2,6 km fra startpunktet. Her er det god utsikt i alle himmelretninger.