Innovasjonscamp for 9. klassinger i Numedal

Ungt Entreprenørskap Buskerud inviterer til innovasjonscamp for 9. klassinger i Numedal 28. august i Numedalshallen.

Dette er første samling for de 55 9.klassingene i dalen på tvers av kommunegrenser. Elever på videregående – Service og Samferdsel er vertskap. Ungdomsskoleelevene skal jobbe med idéutvikling med bakgrunn i utfordringer og behov i samfunnet rundt dem. Næringsliv og kommuner kommer for å presentere og veilede. Etter gruppearbeid og kreative øvelser, vil elevene samles for presentasjon av ideene i Numedalshallen. Ordfører Eli Hovd Prestegården deler ut diplomer.

Innovasjonscampen er forhåpentligvis første skritt i en aktiv elevmedvirkning i utvikling av ideene på den enkelte ungdomsskole. Ungt entreprenørskap og Folkehelseprosjektet i Numedal håper på elevbedrifter som viser sosialt entreprenørskap i praksis. Elevbedriftene vil få tilbud om å delta i konkurranser i Innovation Cup (tidligere Innovation Camp) og messer utover høsten. Elevene fra Numedal Videregående vil følge prosessen som veiledere.

Denne dagen skal ungdommene jobbe med følgende utfordringer:

  • Gjøre turstiene rundt skolen mer spennende og mer brukt v/ Ellen Skarsten (Rollag Kommune).
  • Mer bærekraftig transport til og fra fritidsaktiviteter v/ Jon Gjæver Pedersen (Flesberg Kommune).
  • Nye fritidsaktiviteter og møtesteder for gamle og unge v/ Laila Ulvik og Britt Halland (Frivilligsentralen Flesberg og Nore og Uvdal Kommune).
  • Gjøre søppel til gull – ideer til resirkulering v/Daniel Hontvedt Carlsen (Ungt Entreprenørskap Buskerud).
  • Bærekraftig rehabilitering av hytter v/Arne Fossen (Næringsforeningen i Rollag).