Bildetekst: Slik så det ut i februar da Olav Svendsrud var den første med tråkkemaskin gjennom den nye kulverten.

Kulverten på Lauvhovd er ferdigstilt

Kulverten ved Lauvhovd åpnet for skiløpere til vinterferien. Når snøen hadde forsvunnet ble det gjort et forsøk på å ferdigstille anlegget, men da var det så bløtt i terrenget at dette var vanskelig.

Nå er derimot anlegget ferdigstilt – når noe småbjørk nedstrøms kulverten blir fjernet. Det er ryddet og sådd til, og veien har blitt justert, slik at den har en fin kurve. Det ligger noe masse på parkeringa nedenfor kulverten. Dette er påtenkt et annet prosjekt, og planen er at det vil bli fjernet i løpet av høsten.

Det er Nore Fjelldrift med Knut Olav Groven i spissen som har vært ansvarlig entreprenør for jobben. Vegglifjell Friluftslag takker for vel utført oppdrag.