Bildetekst: Én av de nyinnkjøpte løypemaskinene ble testet i dag.

Ny løypeavtale er på plass, og løypekjøringen er i gang

Løypekjøringen er i gang på Vegglifjell. Som nevnt i en tidligere artikkel, har Vegglifjell Friluftslag inngått en femårsavtale med Fulsaas Maskin om løypekjøring.

Det som blir nytt i år, er at det alltid skal være oppkjørte løyper på Vegglifjell – også fra mandag til torsdag. Men det er ikke penger nok i systemet til å holde hele løypenettet oppkjørt i midtukene. Derfor blir det prioritert å kjøre opp ei løype fra nord til sør i fjellet, slik at alle skal kunne komme seg til ei oppkjørt løype i rimelig nærhet.

Ved begynnelsen av sesongen har vi prioritert å kjøre opp tidligløypene. Ei fra Veggli Fjellstue og sørover, og ei ved Sørkje.

Vegglifjell har et omfattende løypenett – omtrent 80 kilometer med maskinpreparerte løyper, og ca. 30 kilometer med skuterløyper. I den nye avtalen blir løypenettet kjørt opp med tre tråkkemaskiner. Én vil være stasjonert i Vegglifjell Skisenter, én ved Veggli Fjellstue, og én ved Sundtjønn eller Skjæbrekka. I tillegg vil det være én ATV med tometers løypeslodd og sporsetter, og to snøskutere med enmeters slodd og sporsetter.

Avtalen om løypekjøring sier følgende om hva som skal kjøres:

I utgangspunktet skal løypene kjøres opp daglig i helger (fredag, lørdag og søndag) samt i høysesong. Avvik fra dette avtales med oppdragsgiver i forkant. Mulige avvik kan være mangel på snø, eller stabile forhold med lite slitasje på løypene. I lavsesong er det også naturlig med en lavere frekvens på kjøringen. I tillegg vil det være naturlig med noe lavere frekvens på skuterløypene.

Ei hovedløype som går fra nord til sør i fjellet skal være oppkjørt i ukedagene (mandag – torsdag) i normalsesong. Detaljert spesifikasjon av denne, og andre løyper lages ved oppstart av sesongen.

Løypenettet kjøres vanligvis opp om morgenen, og skal, om ikke noe annet er avtalt være ferdigstilt før klokka 10.00.

Som man kan lese av avtalen, gir den rom for noe skjønn. Vegglifjell Friluftslag avtaler til en hver tid med leverandøren hva som skal kjøres. Det er altså ikke noe krav om at det skal kjøres hver dag i helger og høysesong.

Sesongen er inndelt på følgende måte:

01.11 til 23.12: Lavsesong

23.12 til 01.01: Høysesong

02.01 til start vinterferie (uke 7 eller 8): Normalsesong

Vinterferie (uke 7 og 8, eller 8 og 9): Høysesong

Mellomperiode mellom vinterferie og påskeferie: Normalsesong

Påskeferie: Høysesong

Periode fra påskeferiens slutt til 30.04: Lavsesong

Som nevnt over, er det ikke nok penger til å kjøre hele løypenettet hver dag i helger og høysesong. Den vanskelige prioriteringen blir derfor å spare litt når det er stabile forhold, slik at det er mulig å kjøre daglig når forholdene endrer seg mye.

Vi ønsker løypekjørerne lykke til med utfordringen. Hva som er kjørt, kan dere til en hver tid se på skisporet.no. I tillegg vil det komme oppdateringer på Facebooksiden Vegglifjell.