Innkalling ÅRSMØTE

VEGGLI FJELLKIRKE
LØRDAG 29. FEBRUAR 2020 KL. 1600

—OO—OO—OO—

Agenda:
1. Årsberetning 2019
2. Regnskap, revisjonsberetning på møtet
3. Budsjett 2020
4. Innkomne forslag/saker
5. Valg
6. Ordfører Viel Jaren Heitmann om utviklingen på fjellet
6. Vegglifjell Friluftslag ved Knut Rudshaug informerer om status
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet under pkt. 4 ”Innkomne forslag/saker” bes å
være styret i hende innen 10.feb. 2020
Saksdokumenter blir lagt ut på www.vegglifjell.no under Lag og foreninger senest 14/2-
20

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen styret
Sverre Stockinger Per Bergerud Per Roterud Jens Fyhn Tomm-Harald Andersen