Vi viser til innlegg hos Rollag.kommune.no:

Oppdatert informasjon om koronavirus i Rollag kommune

I denne boksen samler vi alle artikler og all informasjon vi har publisert om koronaviruset på kommunens nettside. I tillegg anbefaler vi alle ansatt og innbyggere å holde seg oppdatert via folkehelseinstituttet sin nettside. De oppdaterer informasjon om antall smittede en gang daglig, og har oppdatert smittevernsråd og informasjon om land med vedvarende smitte

 

Link til Rollag Kommune:

https://www.rollag.kommune.no/nyheter/2020/mars/nye-retningslinjer-for-smittebeskyttelse

 

Tiltak Korona – Rollag kommune

Med bakgrunn i beslutninger vedtatt av Regjeringen og Helsedirektoratet 12.03.2020 om tiltak for å begrense spredning av Korona-smitte, har beredskapsledelsen i Rollag kommune besluttet en rekke tiltak. Det er viktig at de som bor og oppholder seg i Rollag setter seg inn i og overholder disse tiltakene.

 • Skole og barnehager stenges
 • Alle kultur-/idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs avlyses. Dette innebærer at all aktivitet på dagtid og kveldstid som benytter kommunale kulturbygg som, alle samfunnshus, biblioteket/også meråpent bibliotek, ungdomsklubb og svømmehaller avlyses.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Videre stenges også:
 • Det oppfordres til at alle andre typer øvrige arrangementer og sammenkomster avlyses.
  • Alle ambulerende (enkeltanledning) skjenkebevillinger inndras
  • Alle alkoholservering begrenses til et minimum og skal knyttes til matservering (her kan det komme endringer)
 • Politisk møtevirksomhet utsettes eller avholdes via telefon
 • Det oppfordres til å unngå alle reisevirksomhet som ikke er strengt tatt nødvendig.
 • Unngå offentlig transport og andre steder der du lett kan komme i nærkontakt med andre.
 • Servicekontoret på kommunehuset er stengt for publikum, men vil være betjent på telefon og e-post. Kontaktinformasjon her.
 • Nav Numedal er stengt for publikum, men vil være betjent på telefon. Kontaktinformasjon her.
 • Vi ber fritidsbeboere om å bli i sin hjemkommune. Se artikkel
 • Alle som kommer tilbake fra reise utenfor Norden skal i hjemmekarantene uavhengig av om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar. Råd til personer som er i hjemmekarantene.
 • Det er besøksforbud til beboere på Rollag Bygdeheim
 • Vi oppfordrer til redusert besøk til personer som inngår i risikoutsatt gruppe, herunder er også beboere i omsorgsboliger og Åpen omsorg.
 • Alle oppfordres til å følge med på den informasjonen som til enhver tid legges ut på kommunens nettside, Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no

Tiltakene gjelder fra om med torsdag 12.03.20 kl. 18:00 til 26.03.20 kl. 18:00, med unntak av tiltaket som gjelder reiser for helsepersonell, som foreløpig gjelder ut april.

Annen nyttig informasjon

Følg med på nettsidene til Folkehelseinstituttet www.fhi.no

Disse oppdateres kontinuerlig med masse nyttig informasjon om viruset, råd for gravide, helsepersonell, reiseråd m.m.

Informasjonstelefon: 815 55 015

Symptomer:

Luftveisinfeksjon, sår hals, lungebetennelse, feber.
Symptomene på korona-viruset er likt som vanlig sesong-influensa.
Om du får disse symptomene er det veldig viktig at du kontakter lege pr. tlf. (Ikke møt  opp på legekontoret) Dette for å unngå å spre smitte

Mistanke om smitte?

Tror du at du kan være smittet må du kontakte lege pr. telefon.

Informasjon fra Legene i Rollag og Flesberg finner du her

Du vil da få nærmere informasjon om hvordan du skal forholde deg og hvor en eventuell test skal tas.

Hvis du har behov for legehjelp utenom våre åpningstider, ring legevakta på tlf. 116 117.

Inkubasjonstid: (tiden fra man er smittet til sykdommen gir symptomer)

Dette er litt usikkert, men det anslås 5-6 dager, men med variasjoner på alt fra 0 – 14 dager.

Forebygge smitte:

Det er avgjørende med god håndhygiene.

 • Vask hendene godt og ofte
 • Bruk antibac.
 • Hoste i papirhåndklær som kastes etter bruk – vaske hendene.
 • Hoste i albuen er nest best.
 • Unngå å hoste i hendene.
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
 • Det kan være lurt å holde seg borte fra arrangementer med over 100 personer tilstede.

Smittemåte:

 • Dråpesmitte (hoste/nyse)
 • Direkte kontakt (eks. smitte på hendene som tar på andre personer)
 • Indirekte kontakt (når viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host eller ved at den syke eller andre har hatt viruset på hendene, og andre kommer i kontakt med gjenstanden.)

Risikogrupper:

 • Eldre personer (over 65 år)
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjertesykdom, diabetes, kronisk lungesykdom og kreft og hypertensjon

Artikler om koronavirus

FHI sin nettside om korona

Publisert / oppdatert:

13.03.2020

Koronaviruset