Med fokus på fritidsbeboere og myndighetenes pålegg om å ikke oppholde seg i fjellheimem velger Vegglifjell Veglag SA å informere om hvordan vi ser på situasjonen. Mange fjellområder velger å sperre eller la være å brøyte veger inn i hyttefelt og områder som virkemiddel.

 

Hva de enkelte veglag / foreninger velger lokalt  i de forskjellige felt  er ikke Vegglifjell Vegens ansvar. Vi kommer til å drive vanlig vedlikehold . Brøyte og eller strø på hovedvegnettet. På kommunens hjemmeside ble det før helgen opplyst at virkemiddelet  kunne være at det ikke ble brøytet. Vegglifjellvegen er en stor aktør av infrastrukturnettet i Vegglifjell. Vi ser at det er viktig å holde enn så lenge en «normal» drift for næringslivet med hensyn på lokale entreprenører og aktivitet. Skulle det oppstå en situasjon i fjellet som krever helsepersonell , og akutt ulykke så er det viktig at infrastrukturen fungerer. Vann og avløp ,strømforsyning vil kunne opprettholdes selv om behovet er sterkt redusert. Unntaket er at vi får direktiver fra myndighetene at vi skal «stenge ned» Vegglifjell Nord.

Følgende strekninger vil bli drevet på vanlig måte med den beredskap vi har ellers i året.

-LIEN – KILLINGDALEN / Vegglifjell Skisenter.

-Persbu –  frem til Nore og Uvdal kommunegrense Dalset.

-Årset ( Conteinere)  – Ende i Votnedalen .

Hvis vi i alle sammenhenger respekterer myndighetenes pålegg og råd ,vil vi bidra stekt til at denne unntakstilstanden reduseres så mye som mulig.

Mvh

Hallgeir Tveiten

Daglig leder

Vegglifjellvegen Veglag SA