Melding fra styret i Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide Veglag

Ad myndighetenes pålegg om at fritidsbeboere skal holde seg i hjemkommunen i denne krevende tiden, vil veglaget be brøytemannskapet om at  hytteveiene, på Dalsethaugen og i Persbu/Høybuli -området,IKKE blir brøytet/gruset etter oppsatte tider. Det vil ikke bli brøytet fra hytteveiene inn til hyttene i denne perioden. Dette ut fra sikkerhetshensyn. Dette vil gjelde fram til ny beskjed blir gitt fra myndighetene. Håper på alles vegne at dette blir av kortvarig lengde.

 
Med vennlig hilsen
 
Styret i veglaget»