Sist torsdag innførte regjeringen de strengeste tiltak som noensinne er innført i Norge etter
2. verdenskrig for å begrense spredningen av coronaviruset. Et av tiltakene er å begrense
våre fritidsreiser, og i første omgang ble det ikke spesifisert at dette også omfatter reise til
våre hytter. Siste oppdatering er også at regjeringen vurderer å forby reiser på hytta.
Men, det er absolutt dette det gjelder, av to grunner. For det første gjelder det viktigheten
av å begrense spredning av smitte, noe vi risikerer å gjøre ved å forflytte oss fra sted til sted.
For det andre gjelder det ikke minst av hensyn til kapasiteten ved våre helseinstitusjoner.
Denne er beregnet over hele landet i forhold til innbygger antall og ikke antall
fritidsbeboere.
Vi må forholde oss til at vi nå har en epidemi i landet som ikke er under kontroll, tvert i mot,
og Ingen av oss vet om vi er smittet eller ikke. Derfor er det viktig at vi etterlever de pålegg
myndighetene pålegger oss og respekterer dette, uansett om vi føler oss aldri så friske.
Dette burde være selvfølgeligheter.
Under en slik krise som vi er inne i, som betyr mye for mange, må vi også forholde oss til
frykten. Den sprer seg enda raskere enn epidemien, det er bare å se på den urasjonelle
hamstringen som oppsto etter at tiltakene ble offentliggjort torsdag ettermiddag.
Den frykten må vi alle respektere er tilstede. Da oppstår også andre irrasjonelle tanker og
handlinger, som at vi begynner å skyte på hverandre. På sikt vil det bare bety at man
forårsaker spor, kanskje dype spor som det tar lang tid å få slettet.
Hyttefolket må forstå at ved ikke å overholde myndighetenes oppfordring om i disse tider
ikke å dra på hytta vil skape irritasjon, kanskje sinne, og også frykt blant de fastboende. Og
det er unødvendig.
På samme måte må de fastboende forstå at meldingen om ikke å reise på fritidsreise kom
lovlig sent i forhold til denne helgen. Det er også andre grunner til at det for noen kan ha
vært nødvendig å forberede et lengre opphold til neste gang man reiser opp, som for
eksempel å tømme kjøleskap, slå av strømmen osv.
Derfor er det viktig at vi respekterer hverandre og viser solidaritet overfor hverandre og ikke
skaper en unødvendig negativ meningsutveksling på sosiale medier. Vi skal forhåpentligvis
leve lenge sammen i Rollag og på fjellet og skape enn felles god fremtid både for de
fastboende og hyttefolket. Det gjør vi gjennom respekt og solidaritet overfor hverandre.
På vegne av Rollagssamfunnet og hyttefolket gleder vi oss til Rollag igjen kan ta imot alle
som ønsker å tilbringe tid på hyttene sine!

 

Viel Jaren Heitmann                                                                   Sverre Stockinger
Ordfører i Rollag                                                               Fellesutvalget for hytteeierforeningene
på Vegglifjell