Vegglifjell Friluftslag ønsker å kanalisere trafikk og oppsyn i hytteområdene gjennom Vegglifjell.no. på Facebook.

Mange hytteeiere er bekymret for sine hytter, da de ikke selv kan gjøre ettersyn i denne vanskelige perioden.

Vi har oppfordret grunneiere i Friluftslaget til å sende meldinger om hvordan situasjonen er, og de vil bli publisert så fort de kommer inn.

Friluftslaget oppfordrer samtidig alle andre som er i fjellet om å formidle status på trafikk og oppsyn.