Nore og Uvdal lensmannskontor har dialog med Rollag kommune i forbindelse med korona-situasjonen. Politiet har egne føringer og retningslinjer for tjenesten som betyr at lensmannskontoret nå er stengt for publikum. I Rollag og Nore og Uvdal kommuner vil politiet patruljere hyttefelt. Dette med tanke på kartlegging av hvor mange fritidsboliger som er i bruk, men også i et forebyggende perspektiv med tanke på innbrudd.

Vi ønsker dere alle hjertelig velkomne tilbake til Rollag når situasjonen igjen tillater det!

Hentet fra rollag.kommune.no

https://www.rollag.kommune.no/nyheter/2020/mars/politiet-patruljerer-hyttefeltene