Til bruksberettigede og andelseiere i Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide vegen
På grunn av omstendighetene i disse dager ser styret i Sameiet Persbu – Høybuli/Persbuhaugen – Roe/Eide vegen seg nødt til å utsette årsmøtet som var berammet til tirsdag 7. april 2020.