Det henstilles fra Rollag Beitelag om å kjøre forsiktig i fjellet. Hvert år er det ulykker i fjellet, der sauene blir offer.

05.07.2020 av Knut Rudshaug /Utdrag fra «Dum som en sau og snill som et lam? Ved Sidsel Røhnebæk, Leder i forum for Norske 4H-gårder.

Sauene er veldig glade i å følge veiene, de liker godt å hvile på hardt og tørt underlag, og mange sauer ligger på veien og «lever» farlig. De liker også saltet som brukes på vinteren og fordi kantklippen sørger for nytt og ferskt gress. Sjåfører bør senke farten når de møter søyer og lam som går på hver sin side av veien. Breker mor på ungene, spretter de ut på veien og tenker lite på trafikksikkerhet. Det er ofte du møter dem bak en sving eller over en hump.

 

Veitrafikkloven sier:

  • 12.Plikter ved trafikkuhell. (Utdrag)

«Enhver som med eller uten skyld er innblandet i trafikkuhell, skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og for øvrig delta i de tiltak som uhellet gir grunn til. Denne plikt har, om det er nødvendig, også andre som er i nærheten eller som kommer til stede. De som er innblandet i trafikkuhell, har gjensidig plikt til å oppgi navn og adresse. Fører av kjøretøy skal også oppgi eierens navn og adresse og i tilfelle motorvognens kjennemerke.»

Hunder kan også være et problem.

Slett ikke alle hunder har lært at sauer skal være i fred. Hvert eneste år er det noen hundeeiere som glemmer båndtvangplikten og lar bikkja si løpe fritt i utmarka. Å jage sauer, og enda verre; å bite sauer, kan for mange bikkjer være ustyrtelig morsomt, men er kraftig dyreplageri. Sauene kan løpe til de dør og /eller bli bitt til døde. I verste fall kan hunden som jager sau bli avlivet. Så ha kontroll på hunden din!

Hvis du ser at en sau lider, grunnet benbrudd eller andre årsaker,

send en melding til Rollag Beitelag:

 

Søre Vegglifjell Åse Otterholt 478 01 654
Nordre Vegglifjell Hans Vidar Bråten 926 08 403
Rollag (vest) – Sørkje Rune Frogner 908 73 166