DUGNAD OPP MOT SENHOVD

Friluftslaget inviterte til dugnad og fra Søre Hytteforening viste Knut Alnæs stor iver og samlet en gjeng med hyttenaboer.

Foto: Knut Alnæs    Tekst: Knut Rudshaug

De gjorde en flott jobb med klopping av myrer i stien opp mot Senhovd. De var såpass ivrige at de ønsket mer materialer for å legge ut flere klopper helt fra  starten av løypa også. Foruten Knut Alnæs var disse med på dugnaden: Terje Lund, Lars Kristian Mågård Knutsen, Einar Lohne, Ivar Dahl, Tom Arne Engebretsen, Bjørn Mogen, Lars Sverdrup-Thygeson, Bjørn Einar Gåsholt.

Helgen etter var det Ulf Larssen, Knut Alnæs og Knut Erik Alnæs som stod for jobben.

-Vi er nå tomme for materialer og det er ikke behov for mere dugnad i år. Vi har kloppet ca 50% av det som trengs opp mot Senhovd, fortalte Knut Alnæs.

Tusen takk for en strålende innsats!