Vi søker daglig leder i 60 % stilling med mulighet til utvidelse

Daglig leder vil ha hovedansvaret for gjennomføringen av:

 • Selskapets planlagte etableringer av nye tomteområder. Dette innbefatter prosjektutvikling og fremdrift.
 • Salg av tomter i allerede opparbeidede tomteområder.
 • Budsjettering, finansiering/økonomi, kontrahering og gjennomføring av salg.
 • Stillingen innebærer for øvrig administrative oppgaver i henhold til daglig drift, forvaltning og administrasjon.
 • Ønsker en kartlegging av eventuelle nye satsingsområder.

Daglig leder rapporterer til styret i Vegglifjell Utvikling AS v/ styreleder.

Ønsket faglig kompetanse og erfaring:

 • Formell utdanning innenfor bygg- /eiendomsutvikling eller annen relevant erfaring.
 • God erfaring med prosjektutvikling samt forståelse av plan- og byggesaksprosesser.
 • Erfaring og kompetanse på kontrahering og gjennomføring av salg.
 • God økonomi- og finansieringsforståelse (Agro 24).
 • Erfaren bruker av Microsoft Office produkter.

Personlige egenskaper:

 • Selvgående, proaktiv og initiativrik.
 • Helhetlig forståelse av verdidriv og strategi i eiendomsutvikling.
 • Erfaren og komfortabel med forhandlinger.
 • Gode fremstillingsevner.
 • Løsningsorientert og med høy grad av integritet.
 • Strukturert og god til riktig prioritering og fremdriftsplanlegging.
 • Høy grad av gjennomføringskraft og vilje.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til å oppsøke og utnytte tilgjengelige ressurser i og utenfor egen organisasjon.
 • Interesse for og forståelse av kritiske suksessfaktorer for en hyttedestinasjon.

Vegglifjell Utvikling AS tilbyr:

 • Arbeidsoppgaver og prosjekter med utfordringer og utvikling knyttet til en voksende og populær hyttedestinasjon.
 • Kontor på Numedalstunet 5 i Veggli sentrum i et lite, men trivelig bransjemiljø.
 • Stor grad av frihet under ansvar.
 • Samarbeid med eierne av selskapet for videreutvikling og strategisk bruk av tilgjengelig eiendom.
 • Konkurransedyktige vilkår og mulighet for utvidelse av stillingen.
 • Tiltredelse etter avtale.

Styreleder kan kontaktes på tlf 975 34 699 ved spørsmål om stillingen. Søknad m/

CV sendes bjornar@numehytta.no eller til følgende postadresse innen 15.03.19

Vegglifjell Utvikling AS

v/ styreleder Bjørnar Dokka

Numedalstunet 5

3628 VEGGLI

Vegglifjell utgjør den sørøstlige utløperen av Hardangervidda, et av Norges nasjonalfjell og Nord-Europas største høyfjellsslette. Vegglifjell ligger i Rollag kommune og er et fantastisk fjellområde som strekker seg fra bygda Veggli med småkupert fjellskog til ville fjell med utsikt innover Hardangervidda.

Vegglifjell Utvikling AS med datterselskapet Killingdalen Utvikling AS er en velkjent, sterk og godt etablert tomteutvikler på Vegglifjell. Selskapet har en tomtebank med noen av de flotteste tomtene på Vegglifjell og eies av grunneierne i Tveiten sameie. Vi har som visjon å tenke helhetlig utvikling av Vegglifjell. Med dette mener vi å kunne utvikle både gamle og nye områder med fokus på hytteeiere og tomtekjøpere. Vi ønsker også å styrke næringsgrunnlaget på eiendommene og bidra til økt trafikkgrunnlag på Vegglifjell som igjen gir grunnlag for utvikling av næringsvirksomhet i kommunen.