Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Årsmelding for sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen 2012/13

Her er årsmeldingen som omfatter perioden fra årsmøtet forrige påske

 

Styret har bestått av:

Bjørn Schei                 vara Målfrid Blåvarp Bergstøl - Hytteeier i Nore

Jon Cato Landsverk,   vara Ole Jørgen Johansen       - Hytteeier i Rollag

Øystein Morten          vara Steinar Ståland                - Medeier Persbuveien

Ulrik Hoff                  vara Harald Grønvold              - Medeier Høybuli/Persbuhaugen

Johnny Myrann          vara Egil Eide                          - Medeier Eide – Rollag/Nore grense

 

Kasserer:                     Bjørn Schei

Leder:                                     Øystein Morten

 

Revisor                     

Ragnvald Mykstu                  - Medeier

Olav Haugen                          - Medeier

 

 

Valgnemnd

Øyvind Nilsen                         - Hytteeier

Steinar Ståland                       - Medeier

 

Det er avholdt 3 styremøter -  26/9, 15/11 og 7/3 -  siden forrige årsmøte. Det er pr i dag 230 brukere og medeiere på Rollag-siden og 71 brukere og medeiere på Nore- siden.

 

 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense

 

Våren 2012 ble det oppdaget et brudd i en bru ved tverråe på Falle. Denne ble fjernet og det ble satt inn to nye rør og tilkjørt ny masse. Kostnaden her ble på nesten 70.000 kr. Ellers har Johnny Myrann utført en del mindre vedlikeholdsarbeid, ryddet kvist og holdt oppsyn med veien.

 

 

Sommer- og vintervedlikehold Vegglifjellveien  – Nore og Uvdal grense:

Avkjøring Vegglifjellvegen - Nore/Rollag grense: Driftsavtale med Vegglifjellvegen veglag BA som ble inngått i 2006 er videreført, ble forlenget fram til 2012. Denne skal reforhandles i løpet av 2013. VVBA utfører sommervedlikehold og brøyting langs Persbuvegen fram til Nore grense. Stjerneveien kom inn under veglaget som ny strekning. 

 

Sommervedlikehold Høybuli/Persbuhaugen/Rustveien/Dalsethaugen:

Det som er gjort her er grusing. Det har vært gjort noe flikking av hull i Høybulivegen. Salting har blitt gjort her som ellers i veisystemet.

 

Brøyting Høybuli/Persbuhaugen og Dalsethaugen

Det ble sommeren 2012 innhentet tilbud på brøyting for tre vintersesonger frem til og med våren 2015. Det er fortsatt Entreprenørservice v/Bjørnar Hagen som har brøyting og vedlikehold av vegnettet. I henhold til den nye avtalen skal det betales kr. 1700,- for brøyting av parkeringsplass for hver hytte og kr. 2500 pr. tur for brøyting av veien på Dalsethaugen. Tilsvarende for Persbuområdet ble kr. 1350 per hytte og kr. 3100 per tur for veien. Brøyter får i utgangspunktet et minstehonorar for 30 brøytinger. Ved brøyting utover dette brukes satsen per tur. I tillegg kommer satser for grusing, administrasjon, skraping av vei og generelt sommervedlikehold.

 

Fra og med 2012 har laget fått en økning i administrasjonskostnader (lønn, godtgjørelser, regnskap). For å dekke inn dette er administrasjonsavgiften økt fra kr. 150 til kr. 330 per hytte. 

 

 

 

Annet:

 

Det er laget websider for veilaget som innehar all relevant informasjon om laget (vedtekter, protokoller, fakturering o.l.) og dets løpende aktiviteter (styrearbeid, vedlikehold). Dette har fungert godt som en informasjonskanal. Se: http://www.vegglifjell.no/veglaget-persbu-roe-eide/category414.html

 

 

Vi er et tingrettslig sameie. Dvs. at vi vegeiere er solidarisk ansvarlig med den andelen vi eier i den delen av vegnettet som eierandelen ligger. Ref. vedtektene.

 

  

For at styret skal kunne gjøre en god jobb er det også viktig med tilbakemeldinger.

E-post til styrets leder er: oystein.morten@gmail.com Vi oppfordrer dere til å legge igjen deres egen e-postadresse. Da vil en få tilsendt alle årsmøtedokumentene direkte.

 

For styret

Øystein Morten

07.03.13

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo