Søk

Velg språk

  • no_NO
  • en_GB

Årsmelding for sameiet Persbu - Høybuli/Persbuhaugen - Roe/Eide vegen 2013/14

Dette er en oppsummering av kostnader og inntekter og tjenestene som er levert veilaget siden forrige årsmøte. Det er pr i dag 227 brukere og 14 medeiere på Rollag-siden og 52 brukere og 12 medeiere på Nore- siden.

Styret har bestått av:

Bjørn Schei                             vara Målfrid Blåvarp Bergstøl - Hytteeier i Nore

Jon Cato Landsverk,              vara Ole Jørgen Johansen        - Hytteeier i Rollag

Øystein Morten                      vara Steinar Ståland                - Medeier Persbuveien

Bjørn Erik Haugen                 vara Harald Grønvold              - Medeier Høybuli/Persbuhaugen

Johnny Myrann                      vara Egil Eide                          - Medeier Nore

 

Kasserer:                     Bjørn Schei

Leder:                                     Øystein Morten

Revisorer:                      

Ragnvald Mykstu                  - Medeier

Olav Haugen                          - Medeier

Valgnemnd:

Øyvind Nilsen                         - Hytteeier

Steinar Ståland                       - Medeier

 

Det er avholdt 2 styremøter  19/9 og 2/4 -  siden forrige årsmøte. Det er også avholdt et møte for grunneiere og representanter for hytteiere på Noresiden.  

 

Det er pr i dag 227 brukere og 14 medeiere på Rollag-siden og 52 brukere og 12 medeiere på Nore- siden.

 

 

Sommervedlikehold Eide - Rollag grense

 

I mai forårsaket store nedbørsmengder ras og flom som grov ut veien på flere strekninger. Stikkrennene ble ødelagt da de ble fylt med jord og sandmasser. Når vannet i tillegg presset på, ble stikkrennene revet i stykker. Nye stikkrenner, gravearbeid og store mengder med grus og pukk måtte til for å få veien i representativ stand igjen. Totalkostnaden her ble kr. 107.236. Mesteparten av dette ble dekket av naturskadefondet.

 

Ellers har Johnny Myrann utført en del mindre vedlikeholdsarbeid og holdt oppsyn med veien. Veien har også blitt saltet.

 

52 hytteeiere betalte kr. 470 for dette sommervedlikeholdet.  

 

 

Sommer- og vintervedlikehold Vegglifjellveien  – Nore og Uvdal grense:

Avkjøring Vegglifjellvegen - Nore/Rollag grense: Driftsavtale med Vegglifjellvegen veglag BA som ble inngått i 2006 er videreført og forlenget også ut året 2014. Dette er en god avtale som man bør søke å videreføre. VVBA utfører sommervedlikehold og brøyting langs Persbuvegen fram til Nore grense. 46 hytteeiere og 2 grunneiere på Rollag-siden og 47 hytteeiere på Nore-siden betalte kr. 500 til VVBA for dette vedlikeholdet.

 

Sommervedlikehold Høybuli/Persbuhaugen/Rustveien/Dalsethaugen:

Det ble her utført tining av stikkrenner og tetting av hull i veibanen på vårparten. Salting har blitt gjort her som ellers i veisystemet.

 

Høsten 2013 ble det kjørt på et nytt gruslag både på Dalsethaugen, Høybuli og på Persbustubben/Furuhaugen. I tillegg ble det gjort en jobb med den innerste delen av veien på Dalsethaugen, med fjerning av stein og planering. Det samme gjelder for en stikkvei i Høybuli. Her ble det også grøftet.

 

Det ble betalt kr. 370 per hytte i Persbu/Høybuli området for dette vedlikeholdet og kr. 470 per hytte på Dalsethaugen.

 

 

Brøyting Høybuli/Persbuhaugen og Dalsethaugen

 

For vintersesongen 2013 (2012/13) ble det brøytet 34 turer på Dalsethaugen. Brøyter har her en betaling på kr. 2500 per tur. Den totale kostnaden ble på kr. 85.000. En kostnad på litt over kr. 2000 per hytte + for 2 grunneiere. 38 hytter betalte også kr. 1700 for brøyting av privat parkeringsplass.

 

Det ble brøytet 51 turer i Persbu/Høybuli-området. Turprisen er på kr. 3100. Totalkostnad her landet på kr. 158.000. En kostnad på noe over kr. 1200 per hytte. I tillegg betalte 117 hytteeiere kr. 1350 for privat parkeringsplass. 16 hytter betalte kr. 350 for fellesparkering langs veien.  

 

Administrasjon av laget

 

Dette består av styret- og regnskapskontorets arbeid, og omfatter alt av oversikt over laget 273 betalende medlemmer, fakturering, og informasjon, samt oversikt over og vedlikehold og brøyting av veiene gjennom hele året. 234 hytteeiere og grunneiere betaler kr. 330 per år for dette. 39 hytteeiere betaler kr. 200. Totalt kr. 87.000.

 

Veilagets totale inntekter for 2013 var på kr. 836.000. Utgiftene var på kr. 811.000. Noe som utgjør et overskudd på kr. 25.000.    

 

 

Annet:

 

Det er laget websider for veilaget som innehar all relevant informasjon om laget (vedtekter, protokoller, fakturering o.l.) og dets løpende aktiviteter (styrearbeid, vedlikehold). Dette har fungert godt som en informasjonskanal. Se: http://www.vegglifjell.no/veglaget-persbu-roe-eide/category414.html

 

 

Vi er et tingrettslig sameie. Dvs. at vi vegeiere er solidarisk ansvarlig med den andelen vi eier i den delen av vegnettet som eierandelen ligger. Ref. vedtektene.

 

  

For at styret skal kunne gjøre en god jobb er det også viktig med tilbakemeldinger.

E-post til styrets leder er: oystein.morten@gmail.com Vi oppfordrer dere til å legge igjen deres egen e-postadresse. Da vil en få tilsendt alle årsmøtedokumentene direkte.

 

For styret

Øystein Morten

02.04.14

 

Verktøylinje

Områdebilder

Aktivitetskalender

Mai 2018
Ma Ti On To Fr
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       

Vegglifjell Friluftslag Kontaktinfo