Søre Vegglifjell hytteforening

Søre Vegglifjell hytteforening er for deg/dere som har hytte på Søre Vegglifjell. Foreningen runder snart 400 medlemmer, og vi tar gjerne imot flere.  Sjekk vår Facebookside også.

Medlemskap i Søre Vegglifjell hytteforening er frivillig, men det er viktig at så mange som mulig bidrar til en positiv utvikling i området vårt. Vi oppfordrer derfor deg som hytteeier på Søre Vegglifjell å melde deg inn og gjennom dette bidra til denne utviklingen.

Full kontingent for 2019 er på kr. 850. Av dette beløpet går kr. 700 direkte til opparbeiding, vedlikehold og preparering av skiløyper, stier og sykkelløyper via Vegglifjell Friluftlag. Resterende beløp dekker blant annet fiskekortordning, drift av webkamera/værstasjon, barneskirenn samt diverse kostnader til drift av selve foreningen. Dersom du/dere har en kontraktsfestet årlig serviceavgift til Vegglifjell Friluftslag, er kontingenten redusert til kun kr 150 for medlemsskapet.

Lenke til innmelding

Innkallelse til årsmøte 20. april 2019, kl 12:00

Styret i Søre Vegglifjell hytteforening ønsker med dette velkommen til årsmøte påskeaften lørdag 20. april 2019 kl. 12:00, utenfor hytta til Norsk Folkehjelp ved Sundtjønn.

Den foreslåtte sakslisten er som følger:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av
  1. møteleder
  2. referent
  3. to personer til å underskrive protokoll
 3. Styrets beretning for 2018
 4. Godkjenning av regnskapet for 2018
 5. Fastsetting av kontingent og budsjett for 2019
 6. Endring av vedtekter, bla. som følge av årsmøtebeslutning 2018 om å endre antall faste styremedlemmer
 7. Valg
  1. Medlemmer til styret
  2. Revisor
 8. Innkomne skriftlige forslag

Eventuelle forslag til saker til årsmøtet

Forslag om evt. andre saker til årsmøtet sendes skriftlig innen 30. mars 2019 til e-postadresse post@sorevegglifjell-hytteforening.no.

Styrets årsberetning, finner du HER

Forslag til endring av vedtekter, årsmøtets sak 6, finner du HER

P å s k e s k i r e n n  2 0 1 9

Fra påskeskirenn 2018

Vi viderefører tradisjonen med påskeskirenn på samme sted som tidligere (ved Folkehjelpshytta). Rennet starter så raskt som mulig etter årsmøtet, antatt kl. 13:30 påskeaften, og vi ønsker igjen alle små og «store» barn velkommen til en hyggelig opplevelse og trivelig samvær!

Det blir anledning til å kjøpe kaffe og vafler!