Velkommen til Vegglifjell Hytteeierforening

Vegglifjell Hytteeierforening er en av de største hytteeierforeningene på Vegglifjell med litt over 400 medlemmer.

Vegglifjell Hytteeierforening dekker følgende områder nord i fjellet: Årset, hele Persbuområdet, Høybuli, Rusthøgda, Lauhovd, Veggli Fjellstue, Mykstulia, Liset, Elehovda, Høggerudsetre og Killingdalen Sør.

Hytteforeningen jobber med flere nærmiljøtiltak i samarbeid med Vegglifjell Friluftslag, som for eksempel utvikling av skiløyper, rydding og merking av sommerstier, etablering av gapahuk og badeplass.

Foreningens eneste inntektskilde er medlemskontingenten, som er kr. 900. Det meste av kontingenten (kr. 700 pr. medlem) går til løypekjøring. For hytteeiere som ihht skjøtet på hytta betaler serviceavgift direkte til Vegglifjell Friluftslag, er medlemskontigenten kr. 200.

Vi oppfordrer både nye og gamle hytteeiere om å melde seg inn i Vegglifjell Hytteeierforening.

Både for nye og gamle medlemmer ønsker vi å oppdatere våre medlemsregister med epost og tlf. Da kan vi på en enkel måte nå ut med viktig info og spare penger på administrasjon.

Fyll ut og returner til vår e-post adresse: vegglifjell.hytteeierforening@gmail.com

  • Navn:
  • Hjemmeadresse:
  • Hytte G.nr/Br.nr/Feste.nr:
  • E-post:
  • Mob.nr: