Vegglifjell Friluftslag sin historie

I 1991 dannet hytteforeningene sammen med grunneiere, næringsdrivende og Rollag kommune i Vegglifjell en Interesseforening hvor hovedformålet var å få til kontinuerlig løypekjøring i hele fjellet. Dette ble også et forum for dialog mellom de forskjellige aktørene

De første årene ble nettet kjørt opp med scooter m/ sporkall av forskjellige aktører.

Olav Svendsrud ble hyret inn i 1993, og investerte i sin første løypemaskin i 1996.

Avtaler om bruk av grunn med grunneiere ble første gang gjennomført i 1996. Avtalene hadde 10 års varighet. Disse var det Hytteforeningene som fikk undertegnet. I 2006 ble nye avtaler utarbeidet og undertegnet av grunneiere Nord i fjellet, nå i regi av Vegglifjell Friluftslag som består av grunneiere Sør og Nord i fjellet i tillegg til Hytteforeningene.

De senere årene er løypenettet oppgradert med betydelig bidrag fra spillemidler, hytteforeningene, grunneiere og Rollag kommune.

Vegglifjell Friluftslag BA ble etablert i 2006, hvor Interesseforeningen og Friluftslaget valgte å slå seg sammen til dagens Vegglifjell Friluftslag, som ble etablert i 2012.

Fra 2007 har Rollag kommune inngått utbyggingsavtaler med grunneiere, som blant annet stiller krav til oppbygging og disponeringer av fondsmidler. Avtalene kan legge føringer for hvordan Friluftslaget disponerer sine fondsmidler.

Lagets formål er å samle grunneierne og næringsdrivende for utvikling av reiselivsmessig infrastruktur – definert som tiltak som i seg selv er ulønnsomme. Laget skal koordinere drift og finansiering av fellestiltak som er med på å øke opplevelsen i forbindelse med allmennhetens bruk av området. Laget skal planlegge og utvikle den reiselivsmessige infrastrukturen på Vegglifjell, samt medvirke til helhetlige planprosesser. Virksomheten skal samordnes med eventuelle medlemmer fra hytteeierforeningene i lagets styre.