Votnedalen og Svartli Hytteforening

Votnedalen og Svartli Hytteeierforening er en forening hvor styret og medlemmene arbeider for at Votnedalen og Vegglifjell forblir et godt sted å komme til.

På de siste årsmøtene har det ikke framkommet noen negative kommentarer. Dette viser at styret arbeider med de saker som medlemmene mener er de viktigste.
Forslagskasse er satt opp på søpplebua v/ Gversettjønn og den skal ikke bare henge som «pynt», så har du noe på «hjertet» så legg et skriv i kassa.

Hvis du ikke er medlem, ta kontakt med en i styret, så er du med på bl.a. å bidra til løypekjøring.

Det arbeides bevisst med miljø, fortetningsplaner, fiske, stier og løypetraseer, strøm etc. Dette arbeid kommer alle til gode.

Nyttige telefoner

Leder  

Tomm-Harald Andersen, Mælen 86, 3039 DRAMMEN.

Tlf. 93214216

tommharaldandersen@outlook.com

Kasserer

Per T. Roterud, Haganjordet 6, 1351 RUD

Tlf. 91340538

proterud@vikenfiber.no

Sekretær

Sverre Stockinger, Kleivvn, 12 A, 1356 BEKKESTUA

Tlf. 90174860

sverre@stockinger.no